Книжарници и книгоразпространение

Артикулационни нарушения : Ръководство за терапия

artikulatsionni-narusheniya_184x250_fit_478b24840a

Артикулационни нарушения : Ръководство за терапия

Автор: Екатерина Тодорова, НБУ, София, 2014. 360 стр.

Логопедия

Книгата е посветена на теоретичната и терапевтичната рамка на специфичните нарушения в артикулацията, фонетиката и фонологията в българския език. Представени са конкретни терапевтични стратегии и етапи на логопедичната интервенция при артикулационни нарушения; артикулационната и акустичната характеристика на нормативните фонеми; видовете неправилна артикулация; методите за постановка, автоматизация и диференциация на нарушените звукове. Ръководството предлага конкретен лингвистичен материал и логопедични упражнения за преодоляване на нарушената артикулация. Практическото ръководство е полезно за клиничната работа на логопеди и представлява интерес за всички, които се интересуват от правилната реч на децата. В приложението “Цветно” на Румена и Катина – са публикувани детски стихотворения и рисунки – специално изработени за работа по преодоляването на артикулационните нарушения.

 

ISBN 978-954-535-813-5
Цена: 18.00 лв.