Книжарници и книгоразпространение

Финансов анализ

finansov-analiz_184x250_fit_478b24840a

Финансов анализ

Автор: Виолета Касърова, НБУ, София, 2013. 360 стр.

Икономика

Изданието е структурирано в осем основни раздела – “Финансовият анализ в контекста на съвременната икономика”, “Характеристика на финансовия анализ”, “Информационно осигуряване на финансовия анализ”. “Инструментариум на финансовия анализ”, “Счетоводен аналитичен модел”, “Стойностен аналитичен модел”, “Специални приложения на финансовия анализ”, “Практикум по финансов анализ”. Разглеждат се подробно, както традиционни показатели и модели за анализ на финансовия отчет на стопанската организация, така и иновативни аналитични инструменти, свързани с капиталовия пазар, икономическата печалба и остатъчните парични потоци. За усвояване на изчислителния инструментариум в изложението се предлагат много примери, а за трениране на аналитичните навици на читателя е включен разделът, съдържащ тестове, казуси, ситу-
ации, хитроумни въпроси и учебни кръстословици.

 

ISBN 978-954-535-788-6

Цена: 18.00 лв.