Книжарници и книгоразпространение

Основи на маркетинга

osnovi-na-marketinga_184x250_fit_478b24840a

Основи на маркетинга

Автори: Галина Младенова, Надежда Димова, НБУ, София, 2009. 270 стр.

Икономика

Книгата разглежда същността, специфичните условия, направленията на развитие на маркетинга като фактор за бизнес успех в условията на все по-интензивна конкуренция на пазарите. Разделена е на две части „Общи маркетингови въпроси“ и „Маркетингов микс“. В първата част са включени: категориен апарат, функции, обкръжаваща среда, маркетингова информационна система и проучвания, потребителско поведение, пазарно сегментиране и целеви пазар, а във втората се разглежда продукта, цената, дистрибуцията, маркетинговите комуникации и продажбите. Към всяка една от главите са публикувани примери, казуси и тестове.

 

ISBN 978-954-535-591-2
Цена: 10.00 лв.