Книжарници и книгоразпространение

Сборник с доклади от научно-​практическа конференция "Корпоративните финанси в България - днес и утре", НБУ, 28-29 септември 2009, София

korporativnite-finansi_184x250_fit_478b24840a

Сборник с доклади от научно-​практическа конференция "Корпоративните финанси в България - днес и утре", НБУ, 28-29 септември 2009, София

Съставители: Виолета Касърова, Радослав Цончев, Ралица Димитрова, НБУ, София, 2010. 352 стр.

Икономика

Сборникът съдържа докладите от научно-практическата конференция „Корпоративните финанси в България - днес и утре", организирана и проведена през м. септември 2009 г. от Департамент „Икономика и бизнес администрация" към Нов български университет. В конференцията участват с доклади преподаватели и студенти от НБУ, УНСС, СУ „Св. Кл. Охридски", СА „Д.А. Ценов" (Свищов), Икономически университет (Варна), Висше училище по икономика (Москва), изследователи от БАН, представители на реалния бизнес.
Конференцията е организирана в две секции:
* Иновации в корпоративните финанси;
* Корпоративните финанси в условията на криза и след нея.

 

ISBN 978-954-535-632-2
Цена: 15.00 лв.

Цена с 15% отстъпка: 12.75 лв.