Книжарници и книгоразпространение

Бизнесстатистик​а

buznesstatistika_184x250_fit_478b24840a

Бизнесстатистик​а

Автор: Димитър Дамгалиев, НБУ, София, 2006. 260 стр.

Икономика

Книгата съдържа дванадесет основни теми – елементи от теорията на вероятностите; принципи на математическата статистика; оценка на параметри на разпределението; интервални оценки на параметри на разпределението; проверка на статистически хипотези; дисперсионен анализ; регресионен анализ; корелационен анализ; планиране на експеримента; индексен метод за анализ; анализ на времеви редове; статистически методи за контрол на качеството. Темите са с практическо приложение и съдържат множество примери.

 

ISBN 978-954-535-446-5
Цена: 14.60 лв.
Цена с 50% отстъпка: 7.30 лв.