Книжарници и книгоразпространение

Крила на бекас

krila-na-bekas_184x250_fit_478b24840a

Крила на бекас

Автор: Танасис Валтинос, НБУ, София, 2005. 74 стр.

Литература

Произведение от нов тип, което се определя като разказ, роман и дори като пиеса. “Крила на бекас” е не само плод на постмодернистичните търсения в литературата, но и своеобразен опит за себепознание, за проникване в разнопосочните пластове на човешката същност, съчленена от невъзможното единство на половата обусловеност. Тъкмо около проблематиката, родена от различията и сблъсъка между мъжкото и женското начало, но също така вплетена в по-широки теми от социалния живот, се изгражда сюжетното ядро.

 

ISBN 954-535-409-7
Цена: 8.00 лв.
Цена с 50% отстъпка: 4.00 лв.