Книжарници и книгоразпространение

Meditationes : 1. IV. 1952 - 29. V. 1955

meditationes_184x250_fit_478b24840a

Meditationes : 1. IV. 1952 - 29. V. 1955

Автор: Иван Саръилиев, НБУ, София, 2005. 128 стр.

Философия

Един класически дневник на интелектуалец, обрекъл се на философията. Първата цел на този дневник е аргументирането на основните тези, конституиращи спиритуалистичния реализъм. Втората цел е социалната – проблематизираща условията за философстване в социокултурния контекст на тоталитарното общество. През тези фрагменти прозира базисната жизнена интуиция, от която тръгва авторовата мисъл – убеждението, че духът ни е орисан с неутолим порив да “обладава” неизбродимите дълбини на безкрая, въпреки породения от съзнанието за крайността на собственото ни земно битие трагизъм.

 

ISBN 954-535-414-3
Цена: 9.00 лв.
Цена с 50% отстъпка: 4.50 лв.