Книжарници и книгоразпространение

Професионална подготовка на учителя по чужд език

profesionalna-podgotovka-na-uchitelya-po-chujd-ezik_184x250_fit_478b24840a

Професионална подготовка на учителя по чужд език

Автор: Светлана Димитрова-Гюзелева, НБУ, София, 2007. 214 стр.

Методика на преподаването

Разглеждат се въпроси, свързани с квалификацията на учителите по чужд език, учебния стаж, методическото ръководство за учителите, вътрешното и външното оценяване, професионалната компетентност, европейския профил за образование на учителя по чужд език, педагогическото портфолио като стратегия за учене, диагностициране и др.

 

ISBN 978-954-535-464-9
Цена: 9.80 лв.
Цена с 50% отстъпка: 4.90 лв.