Книжарници и книгоразпространение

Сборник лекции, статии, доклади, есета : Международна ранноесенна школа по семиотика - EFSS, 2002

efss-2002_184x250_fit_478b24840a

Сборник лекции, статии, доклади, есета : Международна ранноесенна школа по семиотика - EFSS, 2002

Съставител: Кристиан Банков, НБУ, София, 2004. Т. ; 21 см

Семиотика

Сборникът включва текстове за отношението индивидуално-социално, за значението на знака, за езиковото предаване на познанието, за анализа на наративните жанрове, за отношението текст – култура – читател, за аспектите на семиотичното пространство, за градското пространство през драматическото събитие, за женската другост, за ренесансовата музика, за семиотиката на Томас Сибиък и др. Автори в сборника са Мария Попова, Богдан Богданов, Джон Дийли, Пол Кобли, Хари Вейво, Вана Тентокали, Лидия Манициду, Александрос Цамис, Матиас Роте, Мариана Нет, Елена Алексиева. Сборникът е посветен на американския семиотик Томас Сибиък, който е почетен професор на Нов български университет.

 

ISBN 954-535-374-0
Цена: 8.00 лв.
Цена с 50% отстъпка: 4.00 лв.