Книжарници и книгоразпространение

Семиотични тетрадки : Ч. 1. : Уводни лекции по семиотика

semiotichni-tetradki-chast-1_184x250_fit_478b24840a

Семиотични тетрадки : Ч. 1. : Уводни лекции по семиотика

Автор: Кристиан Банков, НБУ, София, 2001. 128 стр.

Семиотика

Първата част на семиотичните тетрадки съдържа дванадесет отделни лекции, които разглеждат – семиотиката като наука и нейната роля в образованието; отношението култура-семиозис-знак-семиотика; ролята на Чарлз Пърс; същността на комуникацията, понятието за текст, интерпретацията; отношението форма и съдържание, понятието за структура и изследванията на Владимир Проп; същност на структуралната семиотика и фигурата на Греймас. В изданието са включени още понятията за денотация и конотация из теориите на Ролан Барт, моделите за текстуален анализ на Умберто Еко, както и моделиращите системи и типологиите на културата на Юрий Лотман. Отделено е място за ролята на читателя и на корелата семиотика-общуване.

 

ISBN 954-535-250-7
Цена: 8.60 лв.
Цена с 50% отстъпка: 4.30 лв.