Книжарници и книгоразпространение

Семиотични тетрадки : Ч. 2. : Семиотика. Памет. Идентичност

semiotichni-tetradki-chast-2_184x250_fit_478b24840a

Семиотични тетрадки : Ч. 2. : Семиотика. Памет. Идентичност

Автор: Кристиан Банков, НБУ, София, 2004. 163 стр.

Семиотика

Изследването на семиотиката, паметта и идентичността е опит да се разгледа един от най-комплексните проблеми в науките за човека с помощта на семиотичната теория. Фонът на изследването е философски, прагматичен и образователен, атрактивен най-вече с това, че задейства функционирането на няколко алтернативни полета по повод изследването на неизчерпаема тема. Идентичността се изследва посредством приемането на нейната знаковост, приемането на нейната разгърнатост във времето, т.е. осъществяването на идентичност в ситуация, както и чрез придаването на централно значение на паметта, която е основен съхранител на идентичността. Разглеждат се ролята на езика, културата, нацията, расата, религията, професията, парите – за идентифицирането на идентичността.

 

ISBN 954-535-332-5
Цена: 9.00 лв.
Цена с 50% отстъпка: 4.50 лв.