Книжарници и книгоразпространение

Статистически методи в поведенческите и социалните науки

statisticheski-metodi-v-povedencheskite-i-sotsialnite-nauki_184x250_fit_478b24840a

Статистически методи в поведенческите и социалните науки

Автор: Красимир Калинов, НБУ, София, 2010. 570 стр.

Статистика

Книгата запознава с принципите на базовите статистически процедури, използвани в поведенческите и социалните науки, и помага на нематематиците да навлязат в трудната за тях приложна статистика. Започва с най-елементарните описателни методи и преминава към по-сложните подходи. Дадени са всички нужни формули и дефиниции. Изложението съдържа и важни за съвременния подход при прилагането на статистическите методи обяснения, като разкриване на вътрешната логика при проверка на хипотези и връзката с доверителните интер-
вали, по-разширено обсъждане на различните мерки за взаимовръзка, процедурите за множествени сравнения и др. В това второ издание към всяка глава са добавени начините за реализиране на разглежданите статистически методи с помощта на SPSS. Добавен е речник с термините в SPSS.

 

ISBN 978-954-535-613-1
Цена: 25.00 лв.
Цена с 50% отстъпка: 12.50 лв.